Różnice istniejące między mózgiem „męskim” i „żeńskim” nie mogą być uchwycone bezpośrednio, na drodze morfologicznej, lecz można o nich wnioskować na podstawie przejawów funkcji mózgów osobników żeńskich i męskich. Funkcje te mogą dotyczyć zarówno wpływu na gruczoły sutkowe lub gruczoły płciowe, jak i różnych form zachowania, bezpośrednio związanych i nie związanych z reprodukcją.

Prześledzimy kolejno jak różnicują się ośrodki mózgowe, które wydzielają substancję uwalniającą folitropinę, substancję uwalniającą lutro- pinę oraz substancję hamującą wydzielanie prolaktyny, jak również ośrodki związane z zachowaniem reprodukcyjnym oraz niereprodukcyjnym.

Współczesna wiedza na temat ośrodków seksualnych, znaj dujących się w podwzgórzu, datuje się od roku 1936, w którym to A. C. Pfeiffer ogłosił wyniki swoich doświadczeń nad efektami gonadektomii u nowo narodzonych szczurów płci męskiej i żeńskiej, którym w okresie dojrzałości implantowano gonady. Pierwsza seria doświadczeń dotyczyła męskich szczurów, wykastrowanych w ciągu pierwszych dni życia. W okresie dojrzałości szczurom tym implantowano jajniki i stwierdzono, że funkcjonowały one, nie występowała jednak ani owulacja, ani Iuteinizacja. Następną serię doświadczeń przeprowadził Pfeiffer na samicach szczurów, którym w pierwszych dniach po urodzeniu implantował gonady męskie. W okresie dojrzałości szczury te były bezpłodne, a w ich jajnikach nie pojawiły się komórki płciowe.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …