Nadwrażliwość na leki dotycząca układu oddechowego wyraża się zwykle w postaci dychawicy oskrzelowej. Objawy płucne mogą występować samodzielnie, a także wyprzedzać wstrząs anafilak- tyczny. Najczęstszą przyczyną występowania tych objawów są leki: kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, antybiotyki i sulfonamidy. Nietoleratfcji na kwas acetylosalicylowy towarzyszą często polipy nosa. Niekiedy pojawia się charakterystyczna triada: nietolerancja na kwas acetylosalicylowy, dychawica oskrzelowa, polipy nosa [6, 15]. Przyczyną nietolerancji najprawdopodobniej jest. hamowanie syntezy prostaglandyn [16].

Po nitrofurantoinie, sulfonamidach, penicylinie i kwasie p-aminosalicy- lowym obserwuje się często eozynofilię płucną. Nacieki obejmują także tkankę śródmiąższową, niekiedy towarzyszy im wysięk oplucnowy i eozynofilia we krwi obwodowej.

Odczyny skórne. Są one najczęstszymi objawami alergii polekowej (3). Charakteryzują się olbrzymią różnorodnością i zmiennością wykwitów. Za ich powstanie odpowiedzialne są przeciwciała IgE, IgG, IgM.

Te same preparaty mogą wywoływać różne zmiany skórne. Najczęściej obserwowaną zmianą są wykwity pokrzywkowe. Towarzyszy im świąd skóry, obrzęk i rumień.

Wiele z leków może wywoływać zmiany barwnikowe skóry, tocznio- wopodobne lub uczulać na działanie światła. U części chorych zmiany skórne powstają zarówno po miejscowym stosowaniu leku (uczulenia kontaktowe), jak i po podaniu pozajelitowym, Do preparatów wywołujących najczęściej objawy skórne należą: antybiotyki, sulfonamidy, salicylany, barbiturany, tiazydy, chinidyna, sole rtęci, arsenu i złota.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …