Cechą najbardziej znamienną dła okresu przekwitania są zaburzenia cyklu miesięcznego. Polegają one na zmianie w okresowości miesiączek, które stają się nieregularne i pooddzielane nieraz dłuższymi lub krótszymi przerwami. Zmienia się również ich nasilenie. Stają się one krótsze i skąpsze lub dłuższe i obfitsze, tak że kobieta jest narażona niejednokrotnie na osłabiające ją w znacznym stopniu upływy krwi. Jest to dowodem nie tylko upośledzenia czynności hormonalnych jajników, które nie mogą już kierować prawidłowym cyklem miesięcznym i nie stanowią dostatecznego bodźca dla odbywających się dotąd prawidłowo zmian w śluzówce macicy, ale równocześnie są także przejawem osłabienia mięśniówki macicy, która zaczyna ulegać zwyrodnieniu lącznotkankowemu i zanikowi.

Często występujące w tym okresie obfite i długie miesiączki są objawem, który nie powinien być lekceważony. Przesąd, niestety bardzo jeszcze rozpowszechniony, że silne krwawienia miesięczne są w czasie przekwitania regułą, powinien być energicznie zwalczany. Nie można bowiem zapominać, że obfite, długie a zwłaszcza nieregularne krwawienia miesięczne mogą być objawem rozwijającego się raka macicy, który najczęściej występuje właśnie w ostatnich latach przed przekwitaniem i w pierwszych latach po nim.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy