Zadaniem ich jest opieka nad dzieckiem kobiety pracującej podczas jej pracy zawodowej, o ile nikt z rodziny nie może tej opieki zapewnić. Opieką tą objęte są dzieci od 6 tygodnia do ukończenia trzeciego roku życia. Żłobki są organizowane zarówno przez zakłady pracy (żłobki przyzakładowe), jak i przez wydziały zdrowia i opieki społecznej (żłobki dzielnicowe), jednakże w jednym i drugim przypadku kierownictwo i nadzór należy do wydziału zdrowia. Żłobki dzielą się na dzienne (przyjmują dzieci na 8—1-0 godzin) i tygodniowe (przyjmują dzieci na cały tydzień). Kierowniczką żłobka jest zwykle pielęgniarka. Opiekę nad dziećmi, sprawują dyplomowane opiekunki dziecięce i wychowawczynie. Duży nacisk w opiece profilaktycznej w żłobkach kładzie się na pod-niesienie sił obronnych dziecka i na ochronę przed chorobami zakaźnymi. W tym samym celu przeprowadza się także w żłobku stosowne do wieku szczepienia ochronne.

Zadaniem lekarza w żłobku jest organizowanie opieki profilaktycznej i czuwanie nad jej wykonaniem, kontrola stanu higienicznego żłobka oraz kontrolne badanie stanu zdrowia dzieci, akcja przeciwkrzywicza itd. Szczególną uwagę zwraca lekarz także na rozwój psychiczny dzieci w żłobkach w celu niedopuszczenia do rozwinięcia się cech tzw. hospi- talizmu (p. rozdział „Wychowanie dziecka”).

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy
Tagi