Złamanie kości ramieniowej, które zazwyczaj zdarza się w okolicy nasady główki kości ramieniowej, powstaje najczęściej owrzodzeń, zapalenia pępka, ropowicy lub jego zgorzeli. Wrzody pępka przedstawiają się jako okrągłe lub nieregularne ubytki tkanki

podminowanych, zaczerwienionych brzegach i ropiejącym dnie. W sąsiedztwie wrzodu najbliższe tkanki ulegają zapaleniu, które może się szerzyć na tkankę podskórną i w razie jej zropienia powstaje ropowica lub zgorzel. Ropowica i zgorzel powodują ciężkie zaburzenia ogólnego stanu noworodka i w razie ich szerzenia się drogą naczyniową czy okołonaczyniową, mogą doprowadzić do ropnicy lub zapalenia otrzewnej i zejścia śmiertelnego. Zgorzel kikuta pępowiny jest schorzeniem rzadko spotykanym. Kikut nie ulega fizjologicznemu wysychaniu, lecz rozmięka w postaci brudnej, lepkiej, cuchnącej masy. Leczenie polega na przypalaniu żegadłem tkanki zgorzelinowej

– 1 jałowym, suchym opatrunku pozostałej części kikuta. Grzybek pępka (iungus umbilici) przedstawia siię w postaci grzybowatego, nadmiernego bujania ziarniny, na dnie rany pępowinowej. Leczenie polega na przypalaniu ziarniny lapisem lub podwiązaniu jej szypuły. Owrzodzenia leczymy miejscowo przypalaniem pałeczką lapisową, a oprócz tego, dla zabezpieczenia przed ogólnym zakażeniem, stosujemy penicylinę.

Krwawienia z kikuta pępowiny są najczęściej wynikiem jej złego podwiązania i występują krótko po urodzeniu płodu, natomiast rzadziej zdarzają się wskutek skazy krwotocznej, wady serca, zamar- twicy lub niedodmy płuc d objawiają się po kilku dniach życia nowo-rodka, jako krwawienie z ziarninującej powierzchni. Leczenie polega na dokładnym powtórnym podwiązaniu pępowiny lub przypalaniu miejsca krwawiącego żegadłem czy też jego podkłuciu.

Przepuklina pępowinowa powstaje skutkiem wrodzonego nie- dokształcenia powłok ściany brzusznej. Przedstawia się ona w postaci guza w okolicy pępka, który jest workiem przepuklinowym, złożonym z otrzewnej, owodni i galarety Whartona, zawierającym wewnątrz jelita. Leczenie operacyjne przepukliny powinno być prze-prowadzone w 1 dobie życia noworodka.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy