W przypadkach powikłanych zapaleniem przydatków, kiedy jakiekolwiek zabiegi wewnątrzmaciczne są przeciwwskazane, a krwawienie utrzymuje się nadal mimo zastosowanego leczenia, zalecić można tamponadę pochwy gazą antysep- tyczną, przepojoną żelatyną lub koagulenem. Gazę powinno się usunąć po upływie 6-8 godzin, po czym – po przepłukaniu pochwy ciepłą wodą – wprowadzić nowy tampon, jeśli krwawienie nie ustało.

Dobre usługi w tamowaniu krwotoków z części rodnych oddaje czasem stosowanie energii promienistej (rad, Roentgen) i elektroterapii (patrz wyżej).

We wszystkich przypadkach krwawień z macicy chodzi o jaknajszybsze i najdokładniejsze stwierdzenie ich przyczyny, gdyż zastosowanie środków leczniczych powinno być uzasadnione. U kobiet w okresie dojrzałości płciowej należy przede wszystkim wyłączyć poronienie. Jeśli badaniem wewnętrznym stwierdzimy istnienie nowotworu, to stosowanie leków podawanych doustnie, przestrzyknięć pochwy ciepłą i zimną wodą – nie prowadzi do celu. W przypadkach takich, jeśli krwawienie jest obfite, należy uciec się raczej do tamponady pochwy./Wszelkie krwawienia po ostatecznym zatrzymaniu się cyklów miesięcznych powinny stanowić wskazanie do wyłyżeczkowania i poddania wyskrobin badaniu mikroskopowemu. Równie podejrzane są krwawienia z części rodnych dzieci z wyjątkiem krwawienia w pierwszych dniach po przyjściu na świat noworodka, co ma podłoże hormonalne. W okresie pokwitania i w pierwszych latach cyklu miesięcznego krwawienia są zwykle dowodem zaburzeń czynnościowych jajników i nie wymagają miejscowego leczenia.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy