W przypadkach, gdy mamy do czynienia z rozległym przewlekłym zapaleniem omacicza, w którego przebiegu zrosty objęły także przydatki macicy, w okresie przedmiesiączkowym, występują – i to nieraz na szereg dni przed pojawieniem się krwawienia – bóle w krzyżu i podbrzuszu lewym lub prawym. Bóle te niekiedy nasilają się podczas miesiączki. Niejednokrotnie dolegliwości te towarzyszą również wysiłkom fizycznym, oddawaniu stolca, wydatniejszym ruchom oraz spół- kowaniu. O związku tych bólów ze zmianą położenia macicy można jednak mówić dopiero wówczas, gdy nie znajdziemy żadnego innego wyjaśnienia, tłumaczącego ich występowanie (np. artretyzm).

Zmiany zapalne o charakterze przewlekłym w obrębie macicy oraz zmiany zapalne przydatków wywołują także obfite krwawienia miesięczne, co po upływie pewnego czasu musi odbijać się na stanie zdrowia kobiety, osłabiając ją pod względem fizycznym i nerwowym. Dowodem tego, że te właśnie zmiany zapalne, a nie samo tyłozgięcie macicy unieruchomionej przez zrosty powodują wspomniane dolegliwości jest zanikanie bólów po zatrzymaniu się miesiączki u kobiet, w miarę jak ustają czynności jajników i wytwarzają się zmiany zanikowe w obrębie narządów płciowych.

O rozpoznaniu ustalonego tyłozgięcia macicy przyrośniętej do tylnej ściany brzusznej decyduje stwierdzenie podczas oburęcznego badania zrostów napinających się przy próbach podnoszenia macicy. Rozległość przewlekłych zmian zapalnych w okolicy macicy można w pewnej mierze ustalić przez obmacanie przydatków, lecz uzyskane tą drogą wskazówki muszą być z natury rzeczy tylko połowiczne.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy