Dążeniem służby zdrowia jest, by każdy poród odbywał się w szpitalu lub izbie porodowej, ponieważ tylko w ten sposób można zapewnić ciężarnej właściwą opiekę. Nieodzowną częścią składową oddziału położniczego jest oddział noworodków. Jeżeli liczy więcej niż 2-0 łóżeczek, przewiduje się dla niego etat ordynatora, który obejmuje pediatra jeżeli liczy mniej łóżeczek, podlega ordynatorowi oddziału noworodkowo-dzie- cięcego. W większych oddziałach noworodków przewidziane są oddzielne sale dla wcześniaków.

Obok normalnej opieki nad noworodkiem i leczenia jego chorób (p. rozdział „Fizjologia i patologia noworodka”), personel oddziału noworodków przeprowadza u każdego noworodka bardzo ważny zabieg o znaczeniu profilaktycznym, a mianowicie podstawowe szczepienie BCG. W izbach porodowych i u noworodków urodzonych w domu obowiązek zaszczepienia BCG spoczywa na położnej. Zasadniczo wykonuje się szczepienie śródskórnie jeżeli personel szczepiący nie jest dostatecznie wyszkolony, przeprowadza szczepienie doustnie.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …