Od 1953 r., w związku z powołaniem Zakładu Gimnastyki Leczniczej przy warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, datuje się ksz+al- cenie specjalistów rehabilitacji w uczelniach wychowania fizycznego dla potrzeb służby zdrowia. Specjalizacja ta, realizowana początkowo w niewielkim wymiarze godzin (300), dawała uprawnienia instruktora gimnastyki leczniczej, analogicznie do innych specjalności instruktorskich, uzyskiwanych w trakcie studiów nauczycielskich. Każdego roku specjalizację tę uzyskiwało zaledwie kilku absolwentów uczelni wychowania fizycznego, bowiem koncepcja prof. M. Weissa o włączeniu specjalistów wy- chowaniae fizycznego w proces opieki rehabililacvjnei nad osobą niepełnosprawną, dopiero z biegiem lat zyskała uznanie i akceptację społeczną.

Spowodowane to zostało następstwami rozwoju cywilizacji, rosnącą gwałtownie liczbą osób niepełnosprawnych (14n’i populacji polskiej) wymagających kompleksowej opieki, w tym rehabilitacji ruchowej. Resort zdrowia i opieki społecznej nie był w stanie zaspokoić tej potrzeby (rehabilitacja jako specjalność medyczna powołana została w sześćdziesiątych latach, w związku z utworzeniem katedr rehabilitacji przy akademiach medycznych w Poznaniu i w Warszawie-Konstancinie, jednak zainteresowanie lekarzy uzyskaniem tej specjalności jest niewielkie i rehabilitację medyczną wspomagać musieli specjaliści gimnastyki leczniczei ze szkół wyższych wychowania fizycznego, oraz fizjoterapeuci kształceni w 2-letnich szkołach pomaturalnych.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy