Schemat rozmieszczenia i przebiegu przypominających powięź zagęszczeń tkanki miedniczej, a – a-wiązadła główne (lig- cardinalia) ?-?»-więzadła krzyżowo-maciczne (Ug. sacrouterina) c – c-wiązadła pęcherzowo-maciczne i pęcherzowo- łonowe (lig. utcrovesicalia i lig. pubouesicalia)

Masy łącznotkankowe, przebiegające sy- etrycznie po obu stronach do lewej i do rawej ściany miednicy, tworzą część środową (pars media). Część tylna zagęszczeń ącznotkankowych (pars posterior) przebiega ’o tylnej ściany miednicy obejmując prost- icę. Te masy tkanki łącznej rozchodzą się ównież promienisto ku tej części ściany mie- niczej, gdzie przebiega nerw kulszowy, tak e mają z nim bezpośrednią styczność.

W miejscach ograniczonych przez wspomniane pasmowate zagęszczenia tkanki cznej utkanie jej jest wiotkie. Znajdują się one od przodu i boków od pęcherza oczowego (spatium praeoesicale, spatia paravesicalia dextr. et sin.), między pęcherzem pochwą (spatium vesicovaginale), w bok od prostnicy (spatia pararectalia dextr. el n.), między prostnicą a szyjką macicy (spatium rectocervicale) oraz między pochwą prostnicą (spatium rectovaginale). Odcinek środkowy części przedniej zagęszczeń cznotkankowych w miednicy (lig. vesicouterina medialia) utrzymuje w prawidłom położeniu dno pęcherza moczowego. W części środkowej (pars media) mas cznotkankowych przebiegają obok moczowodów naczynia krwionośne, żylne, łonne oraz nerwy macicy.

Odcinki tylne zagęszczeń (pars posterior) zaznaczają się pod otrzewną jamy ouglasa jako dwa mniej lub bardziej wyraźne zgrubienia. Są to tzw. więzadła zyżowo-maciczne (ligamenta sacrouterina). Pokrywająca je otrzewna tworzy iędzy tymi obustronnymi „więzadlami“ mały uchyłek.

O wiele większe znaczenie niż więzadła macicy i podotrzewnowe zespolenia lącznotkankowe dla utrzymania tego narządu w prawidłowym położeniu mają mięśnie dna miednicy. Wchodzą one w skład tzw. przepony miedniczej.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …