Nieraz po szczepieniu BCG mogą się pojawić wzmożone odczyny po- szczepienne pod postacią obrzęku węzłów chłonnych szyi, w rzadkich przypadkach zapalenia ucha środkowego lub obrzęku węzłów chłonnych pozagardłowych po szczepieniu doustnym, a obrzęków węzłów chłonnych pachowych po szczepieniu śródskórnym. Wzmożone odczyny poszczepienne mają iprzebieg łagodny, a spowodować je może:

– 1) zaleganie szczepionki w jamie ustnej wskutek niepodawania dopicia dostatecznej ilości płynów obojętnych (przegotowana woda, herbata) celem możliwie dokładnego spłukania szczepionki. Szczepionka, może zalegać w jamie ustnej również wskutek zrzucania (wymiotowania) jej przez niemowlę

– 2) wtargnięcie do węzłów chłonnych zmienionych pod wpływem-, prątków BCG zjadliwych zarazków nieswoistych, jak ziarenkowce, paciorkowce lub też wirusy.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy