Wypadnięcie czynności bądź dysfunkcja zarówno neuronów centralnych, jak i obwodowych pociąga za sobą obok zaburzenia czynności odpowiednich grup mięśniowych także dysfunkcje i zniekształcenia w uszkodzonych i odległych odcinkach narządu ruchu. Właściwe podejście do leczenia lub postępowania profilaktycznego (zapobieganie pojawieniu się zniekształceń) możliwe jest po ocenie dynamiki rozwoju choroby, którą ułatwić może znajomość etiopatogenezy porażeń i niedowładów.

Natomiast szczegółowa ocena stanu ortopedycznego (ustawienie stawów, zakres ruchów, siła mięśni, sprawność i wydolność czynnościowa) stanowi podstawę do zrozumienia mechanizmu i przyczyn powstawania dysfunkcji i zniekształceń, bowiem nierównowaga napięcia i siły mięśniowej obok patologicznego działania sił nacisku jest jedną z głównych przyczyn rozwijania się zniekształceń. Poza tym ocena ta jest konieczna do planowania i etapowego prowadzenia leczenia.

Dysfunkcje i zniekształcenia układu nerwowo-mięśniowego w zależności od poziomu uszkodzenia tego układu dzielimy na dwie grupy, zasadniczo różniące się objawami i przebiegiem klinicznym: 1) grupę porażeń i niedowładów spastycznych (mózgowych), pojawiających się po uszkodzeniach lub chorobach neuronów centralnych (mózgu i rdzenia), oraz na 2) grupę niedowładów i porażeń wiotkich, powstających po uszkodzeniu neuronu obwodowego i mięśni.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …