Pęknięcie pęcherzyka Graafa przypada z reguły na 14 dzień czterotygodniowego cyklu miesięcznego, oznaczanego według pierwszego dnia poprzedzającej miesiączki.

Wyniki badań ostatnich lat trzydziestu potwierdziły dawne przypuszczenie, że jajnik jest gruczołem wydzielania wewnętrznego i że w narządzie tym są wytwarzane dwa rodzaje hormonów, tj. hormony rujowe (oeslron, oestradiol, oestńol) i hormon ciałka żółtego (luteosteron). Hormony rujowe powstają głównie w pęcherzyku Graafa, ale są także wytwarzane w łożysku i w innych narządach ustroju. Wyodrębniono je w postaci czystej, a szereg badaczy określił ich budowę chemiczną, właściwości i siłę działania. Hormon ciałka żółtego wytwarzają komórki ciałka żółtego. Niezależnie od wpływu na cały ustrój oba te rodzaje hormonów odgrywają ważną rolę w przebiegu cyklu miesięcznego, który jest uzależniony od bezpośredniego ich działania.

Z chwilą rozpoczęcia się okresu dojrzałości płciowej, którego widomą oznaką jest pojawienie się pierwszego krwawienia miesięcznego, jajnik, macica, a w pewnej mierze jajowody oraz pochwa kobiety zaczynają ulegać charakterystycznym zmianom okresowym. Zmiany te utrzymują się w życiu kobiety aż do prze- kwitania i powtarzają się z reguły, z wyjątkiem ciąży, karmienia i pewnych stanów chorobowych, co cztery tygodnie. Oznaczamy je mianem cyklu miesięcznego.

W odstępach czterotygodniowych w dojrzałym jajniku kobiety rozwija się pewna liczba pęcherzyków pierwotnych, z których zazwyczaj tylko jeden dojrzewa.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy