Wykrycie hormonów płciowych, wyodrębnienie ich w stanic czystym, oznaczenie ich budowy strukturalnej i fizjologicznego działania oraz stwierdzenie faktu, że gruczoły dokrewne stanowią grupę narządów ściśle ze sobą związanych, dały lekarzowi praktykowi nowy sposób leczenia polegający na usuwaniu zaburzeń w równowadze hormonalnej, których następstwem jest szereg chorób i dolegliwości w obrębie kobiecego układu rodnego.

Już od wielu lat rozróżniamy dwa rodzaje, a raczej dwie grupy hormonów jajnikowych: hormony ruj opędne (estrogeny) i hormon ciałka żółtego (progesteron, luteosteron). Pierwotnie mówiono o jednym hormonie rujowym i nazywano go również hormonem pęcherzykowym (estron), gdyż wykryto go najpierw w pęcherzyku Graafa. W miarę późniejszych doświadczeń wiadomości nasze o ciałach rujopędnych ustroju narastały stosunkowo szybko, tak że dzisiaj lepiej mówić o hormonach lub ciałach rujopędnych, niż używać przestarzałej, wspólnej nazwy hormonu „pęcherzykowego“. Okazało się bowiem, że estron, hormon rujowy wykryty przez Allena i Bulenandta, jest właściwie tylko pochodną istotnego hormonu wytwarzanego w pęcherzyku Graafa, czyli tzw. alfa-estradiolu, i że w pęcherzyku Graafa znajduje się on tylko w niewielkiej ilości. Gdybyśmy zatem starali się utrzymać dawną nazwę hormonu pęcherzykowego, należałoby nią określać nie estron, lecz alfa-estradiol, główny rujopędny hormon kobiecego jajnika.

Najważniejsze, znane dziś ciała rujopędne, a mianowicie alfa- i beta-estradiole, estron i estriol są nienasyconymi pochodnymi estranu (C18II30) i należą do grupy sterydów, pochodnych fenantrenu, ściśle biorąc cyklopentanoperhydrofenantrenu (ryc.44).

Najsilniej działającym i głównym hormonem rujopędnym jajnika kobiety jest alfa-estradiol, który znajduje się również w pewnej ilości w moczu ciężarnych kobiet i w łożysku.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …