Dużo uwagi poświęcono ostatnio szczególnemu mechanizmowi regulacji wydzielania folitropiny. Okazało się, że wydzielanie folitropiny kontrolowane jest przez gonadoliberynę za pomocą podobnych mechanizmów jak lutropina. Autonomiczne, niezależne od gonadoliberyny wydzielanie folitropiny jest hamowane przez czynnik wytwarzany przez komórki Ser- tolego, zwany inhibiną.

Wydzielanie „pulsacyjne”. Cecha ta jest wspólna dla obu płci i polega na naprzemiennych wzrostach i spadkach wydzielania gonadotropin w odstępach co 90-120 min. Zagadnienie to wymaga osobnej uwagi, ponieważ zmiany tej częstotliwości są przyczyną niewydolności gonad. Odkrywca tego zjawiska Knobil [23] twierdzi, że „pulsacyjność” wydzielania lutropiny jest wynikiem „pulsacyjnego” wydzielania gonadoliberyny, która w niewielkim stopniu może być modyfikowana wpływem hormonów płciowych [65]. Tym samym wszystkie zmiany wydzielania gonadotropin zachodzą, jego zdaniem, na poziomie przysadki. Ten krańcowy pogląd o ograniczeniu czynności podwzgórza do roli autonomicznego „generatora” impulsów wydzielniczych nie przyjął się ostatecznie.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy