Dużo uwagi poświęcono ostatnio szczególnemu mechanizmowi regulacji wydzielania folitropiny. Okazało się, że wydzielanie folitropiny kontrolowane jest przez gonadoliberynę za pomocą podobnych mechanizmów jak lutropina. Autonomiczne, niezależne od gonadoliberyny wydzielanie folitropiny jest hamowane przez czynnik wytwarzany przez komórki Ser- tolego, zwany inhibiną.

Wydzielanie „pulsacyjne”. Cecha ta jest wspólna dla obu płci i polega na naprzemiennych wzrostach i spadkach wydzielania gonadotropin w odstępach co 90-120 min. Zagadnienie to wymaga osobnej uwagi, ponieważ zmiany tej częstotliwości są przyczyną niewydolności gonad. Odkrywca tego zjawiska Knobil [23] twierdzi, że „pulsacyjność” wydzielania lutropiny jest wynikiem „pulsacyjnego” wydzielania gonadoliberyny, która w niewielkim stopniu może być modyfikowana wpływem hormonów płciowych [65]. Tym samym wszystkie zmiany wydzielania gonadotropin zachodzą, jego zdaniem, na poziomie przysadki. Ten krańcowy pogląd o ograniczeniu czynności podwzgórza do roli autonomicznego „generatora” impulsów wydzielniczych nie przyjął się ostatecznie.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Szczepienia ochronne

  Stanowią one zasadniczo zakres działania poradni D, ale ze względu ‚ na swą ważność oraz wykonywanie ich również przez inne …
 • Szczegółowa analiza warunku osiągnięcia rozkoszy

  Warunek uzyskania rozkoszy {ewentualnie odpowiednie ukierunkowanie działań zmierzających do uzyskania obustronnej rozkoszy) jest integralnie związany z istotą kontaktu seksualnego. Kontakty …
 • Rak szyjki macicznej a ciąża

  Na szczególne uwzględnienie zasługują przypadki raka szyjki macicznej w ciąży. Wprawdzie należą one do rzadkich zjawisk, gdyż częstość występowania tego …
 • Proces konkretyzacji potrzeby seksualnej – ciąg dalszy

  Nieprawidłowo przebiegający proces konkretyzacji stanowi także podstawę wielu przypadków homoseksualizmu. Podobnie jak w samogwałcie patologicznym także i w tych przypadkach …
 • ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD DZIECKIEM

  Społeczne znaczenie opieki nad matką i dzieckiem znajduje obecnie zrozumienie na całym świecie. Ma ono bowiem poważny wpływ na stan …
 • Określenie budowy chemicznej hormonów płciowych

  Określenie budowy chemicznej hormonów płciowych i zróżnicowanie ich pod względem siły działania umożliwiło zastosowanie ich w praktyce w postaci syntetycznej, …
Partnerzy