Dużo uwagi poświęcono ostatnio szczególnemu mechanizmowi regulacji wydzielania folitropiny. Okazało się, że wydzielanie folitropiny kontrolowane jest przez gonadoliberynę za pomocą podobnych mechanizmów jak lutropina. Autonomiczne, niezależne od gonadoliberyny wydzielanie folitropiny jest hamowane przez czynnik wytwarzany przez komórki Ser- tolego, zwany inhibiną.

Wydzielanie „pulsacyjne”. Cecha ta jest wspólna dla obu płci i polega na naprzemiennych wzrostach i spadkach wydzielania gonadotropin w odstępach co 90-120 min. Zagadnienie to wymaga osobnej uwagi, ponieważ zmiany tej częstotliwości są przyczyną niewydolności gonad. Odkrywca tego zjawiska Knobil [23] twierdzi, że „pulsacyjność” wydzielania lutropiny jest wynikiem „pulsacyjnego” wydzielania gonadoliberyny, która w niewielkim stopniu może być modyfikowana wpływem hormonów płciowych [65]. Tym samym wszystkie zmiany wydzielania gonadotropin zachodzą, jego zdaniem, na poziomie przysadki. Ten krańcowy pogląd o ograniczeniu czynności podwzgórza do roli autonomicznego „generatora” impulsów wydzielniczych nie przyjął się ostatecznie.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Podział raka szyjki macicznej

  Podział raka szyjki macicznej na cztery kolejne stadia na podstawie wyżej opisanych danych anatomicznych zaproponowany został w r. 1929 przez …
 • Stosowanie przestrzykiwań pochwy

  Stosowanie przestrzykiwań pochwy gorącą wodą (do 50°) w ilości 2-3 litrów, dwa lub trzy razy dziennie, ma na celu wywołanie …
 • Systemy socjoseksualne

  Formy socjoseksualne współżycia między samcami i samicami można podzielić na cztery podstawowe klasy: promiskuityzm, monogamię, poligamię i poliandrię. Najpowszechniejszą formą …
 • Badania Andrzeja Jaczewskiego

  Podobnie Andrzej Jaczewski (1964) badał metodą badań ciągłych, „to- warzyszących”, proces dojrzewania grupy warszawskiej młodzieży płci męskiej, która była z …
 • Dojrzałość emocjonalna

  Jeśli sfera emocjonalna rozwija się prawidłowo, człowiek osiąga taki stopień jej rozwoju, który nazywamy dojrzałością emocjonalną (uczuciową). Trudno jest określić …
 • GRUŹLICA TRZONU MACICY

  Gruźlica trzonu macicy jest na ogół schorzeniem wtórnym, towarzyszącym zwykle gruźliczemu zapaleniu jajowodów. Przebieg sprawy gruźliczej jest podobny do przebiegu …