Dużo uwagi poświęcono ostatnio szczególnemu mechanizmowi regulacji wydzielania folitropiny. Okazało się, że wydzielanie folitropiny kontrolowane jest przez gonadoliberynę za pomocą podobnych mechanizmów jak lutropina. Autonomiczne, niezależne od gonadoliberyny wydzielanie folitropiny jest hamowane przez czynnik wytwarzany przez komórki Ser- tolego, zwany inhibiną.

Wydzielanie „pulsacyjne”. Cecha ta jest wspólna dla obu płci i polega na naprzemiennych wzrostach i spadkach wydzielania gonadotropin w odstępach co 90-120 min. Zagadnienie to wymaga osobnej uwagi, ponieważ zmiany tej częstotliwości są przyczyną niewydolności gonad. Odkrywca tego zjawiska Knobil [23] twierdzi, że „pulsacyjność” wydzielania lutropiny jest wynikiem „pulsacyjnego” wydzielania gonadoliberyny, która w niewielkim stopniu może być modyfikowana wpływem hormonów płciowych [65]. Tym samym wszystkie zmiany wydzielania gonadotropin zachodzą, jego zdaniem, na poziomie przysadki. Ten krańcowy pogląd o ograniczeniu czynności podwzgórza do roli autonomicznego „generatora” impulsów wydzielniczych nie przyjął się ostatecznie.

Leave a Reply

Recent Posts