– 1 naczyń (toczeń rumieniowaty trzewny, wczesna faza zapalenia wielo- mięśniowego, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, zapalenie tętnicy skroniowej, reumatoidalne zapalenia stawów), stany hipoglikemiczne, niektóre choroby wątroby (ciężkie postacie wirusowego zapalenia wątroby, zwłaszcza z zagrażającą śpiączką, ostre uszkodzenie wątroby pod wpływem środków toksycznych, podostre zapalenie wątroby, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, stan przedśpiączkowy w poalkoholowym uszko-

– 112 dzeniu wątroby, sarkoidoza wątroby), wytrzeszcz naciekowy, autoimmu- nizacyjne zapalenie gruczołu tarczowego, zapalenie nerwu wzrokowego, gruźlicze zapalenie błon surowiczych i opon mózgowych – pod osłoną leków przeciwprątkowych, a niektóre choroby zakaźne pod osłoną antybiotyków (bruceloza z ciężkimi objawami ogólnymi, błonica i krup rzekomy, ropne zapalenie opon mózgowych, wirusowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, wirusowe zapalenie osierdzia, włośnica), ostry rzut choroby reumatycznej, sarkoidoza. Zaobserwowano natomiast, że w zimni- czym zapaleniu mózgu i opon mózgowych deksametazon nie przynosi spodziewanej poprawy.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy