Wpływ światła na funkcje seksualne i rozrodcze zwierząt uzależniony jest między innymi od czynności szyszynki. Neonatalne podawanie dużych dawek androgenów lub estrogenów szczurom doprowadzało do zmniejszenia się wagi ich narządów płciowych w wieku dojrzałym (Reiter, Fraschini, 1969). Pozbawienie zwierzęcia receptorów wzrokowych zwiększało atrofię narządów płciowych, jednak efekt ten nie pojawiał się, gdy równocześnie usunięto szyszynkę. Wpływ światła na samicę szczura zaobserwowali też Wurtman, Axelrod, Chu i Phillips (1963). Stałe naświetlanie samicy szczura prowadzące do wystąpienia stałego estru- su powodowało równocześnie zmniejszenie się wagi szyszynki oraz obniżenie aktywności hydroksyindolo-o-metylotransferazy, która odpowiedzialna jest za syntezę melatoniny z N-acetyloserotoniny, Natomiast samice trzymane w stałej ciemności wykazywały wzrost wagi szyszynki oraz wzrost aktywności hydroksyindolo-o-metylotransferazy. Powyższe efekty uzależnione od wpływu światła nie występują u zwierząt pozbawionych receptorów wzrokowych ani też po usunięciu u nich górnych sympatycznych zwojów szyjnych.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …