Na szczeblu wojewódzkim służby zdrowia organizacja i administracja opieki zdrowotnej nad dzieckiem skupia się w oddziale matki i dziecka. Kierownik oddziału jest równocześnie zastępcą kierownika wydziału zdrowia. Rolę doradczą, a równocześnie kontrolną, pełni specjalista wojewódzki do spraw pediatrii, który równocześnie organizuje szkolenie lekarzy i jest odpowiedzialny za poziom ich wyszkolenia. Podobnie jak kierownik oddziału, podlega on pod względem fachowym Departamentowi Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

Dalszym ogniwem organizacyjnym jest powiatowy inspektor pediatryczny, który wraz z podległym mu personelem sprawuje działalność organizacyjną i kontrolną na terenie powiatu.

Ze względów organizacyjnych całość lecznictwa, a tym samym i opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, dzieli się na lecznictwo otwarte

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …