l,25(OH).Da pobudza wchłanianie wapnia i fosforanów. Wpływu tego metabolitu na nerkową gospodarkę wapniowo-fosforanową jednoznacznie nie określono, najpewniej z powodu współudziału w tej gospodarce wielu innych czynników. Podanie fizjologicznych dawek i,25(OH)sD, wykazuje działanie kalcjuretyczne i antyfosfaturyczne, chociaż podobnego działania nie obserwowali niektórzy badacze. W kościach 1,25(OH)JD, wzmaga osteołizę osteoklastyczną oraz inkorporację siarczanów do komórek chrzęstnych. W dawkach „fizjologicznych” l,25(OH)2Ds zwiększa syntezę osteokalcyny (jest to białko macierzy kostnej, zawierające kwas y-kar- boksyglutaminowy). Znaczenie tego hormonu w procesie mineralizacji i wzrostu kości jest kontrowersyjne, chociaż żaden z badaczy w tej dziedzinie nie ma wątpliwości co do leczniczego wpływu tego hormonu w krzywicy u dzieci i dorosłych.

l,25(OH).D3 wykazuje hamujący wpływ na wydzielanie parathormonu. Dotychczas nie rozstrzygnięto, czy działanie to jest wynikiem bezpośredniego wpływu tego metabolitu na gruczoły przytarczyczne, czy też jest pośredniczone hiperkalcemią indukowaną l,25(OH)sD3. W skórze l,25(OH)2D. jest regulatorem biosyntezy i akumulacji prekursora witaminy Ds, tj. 7-dehydrocholesterolu. Fakt stwierdzenia receptorów dla l,25(OH)2D3 W przysadce, trzustce, gruczole sutkowym, mięśniach szkieletowych oraz jądrach sugeruje, że hormon ten spełnia określoną funkcję w tych narządach. Ostatnio wykazano, że 1,25(011)503 wpływa na różnicowanie monocytów do osteoklastów lub jednojądrzastych względnie wielojądrzastych makrofagów oraz pobudza „normalne” i nowotworowe zmienione limfocyty do wytwarzania czynnika pobudzającego osteokla- sty (OAF).

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy