Podobne upośledzenie śluzówki trąbek wywołują, obok dwoinek rzeżączki, również inne także bakterie ropotwwcze, a także prątki gruźlicy. Niezależnie od procesów zapalnych toczących się w samych trąbkach przyczyną zwężenia światła ich, powstania przeszkody na drodze wędrującego jaja oraz powstania ciąży trąbkowej mogą być zapalenia otrzewnej, pokrywającej jajowody i otrzewnej w ich sąsiedztwie (np. przy appendicitis). Wytworzone później zrosty między jajowodami a ich otoczeniem mogą być powodem przemieszczeń jajowodów, ich zagięć lub unieruchomienia, co staje się niekiedy przyczyną zamknięcia światła trąbek, mimo prawidłowego stanu śluzówrki.

Z innych przyczyn wywołujących zwłokę w wędrówce jaja do macicy pewną x rolę można przypisać wadom rozwojowym jajowodów, a więc dodatkowym, ślepo kończącym się trąbkom oraz nieprawidłowym uchyłkom w ścianie jajowodu, gdzie zapłodnione jajo może się zabłąkać. Wrodzone niedokształcenie trąbek, a przede wszystkim ich dziecięcość, mogą być również powodem powstawania ciąży pozamacicznej i to nie tylko ze względu na ich cechy anatomiczne, lecz także i na fakt, że trąbki takie nie wykonują wydatnych ruchów pcrystallycznych, które ułatwiają wędrówkę jaja do macicy, a światło ich ulegać może także zamknięciu wskutek krętego przebiegu narządu.

W ostatnich czasach przypisuje się coraz większy wpływ na powstawanie ciąży trąbkowej – wbrew dawniejszym sądom – przebytym zabiegom operacyjnym w obrębie części rodnych i ich otoczenia.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy