Umiejscowienie bólów, wywołanych przez sprawy chorobowe toczące się w okolicy sromu i pochwy, nie przedstawia większych trudności. Przyczyny ich są rozmaite, tak że dopiero oględziny części płciowych zewnętrznych i ścian pochwy we wzierniku umożliwiają postawienie rozpoznania. Wprawdzie śluzówka pochwy nie jest wrażliwa na bóle, ale procesy chorobowe rozgrywające się w jej sąsiedztwie (periproctitis, paracystitis, haematomata, carcinoma recti itdj mogą powodować dolegliwości, które pacjentka umiejscawia w pochwie, podobnie jak pewne nieprawidłowości mięśni krocza, polegające na ich sporadycznym skurczu, mogą wywoływać uczucie bólu w kiszce stolcowej.

Wywiady mają za zadanie nie tylko umiejscowić bóle, na które skarży się pacjentka, ale określić ich rodzaj i nasilenie. Na ogół bóle silne, występujące nagle, świadczą o rozpoczęciu się ostrego procesu chorobowego. Ze schorzeń narządów rodnych kobiety powoduje je pęknięcie jajowodu (ciąża pozamaciczna), ropniak, skręt szypuły torbieli jajnikowej, ostre zapalenie przydatków macicy, martwica mięśniaka itd.). Nasilenie bólu zależne jest w dużej mierze od wrażliwości pacjentki i nie dowodzi ciężkości schorzenia.

Kobiety opisują bóle w sposób rozmaity. Określenia te nie mają większego znaczenia praktycznego. Bóle mające charakter „kolki“ przemawiają za skurczami mięśni gładkich (macica, jelita) bóle kłujące są zazwyczaj następstwem rozdęcia jelit przez nagromadzone w nich gazy bóle podbrzusza prawego o tym charakterze, promieniujące ku górnej części uda, przemawiają w dużej mierze za zapaleniem wyrostka robaczkowego, uwięźnięciem przepukliny lub guzami miednicy malej itd.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy