Ubytki czucia – z reguły w grę wchodzą np. ubytki czucia typu „skarpetka” czy „rękawiczka”, o ostrych, nie odpowiadających anatomii granicach unerwienia. Często chorzy wykazują strefę niedoczulicy tuż nad ogniskiem bólu.

Osłabienie motoryki – typowe są bardzo dziwne zaburzenia ruchu. Chory może więc przyjąć pewne ustawienie kończyn, np. wykonać zgięcie grzbietowe stopy, ale nie może tego uczynić z pozycji zgięcia podeszwowego, wobec bardzo nieznacznego oporu.

Tego rodzaju niewytłumaczalne zaburzenia motoryki rozciągają się na całe ciało, np. niemożność zaciśnięcia powiek, wyprostu obwodowego paliczka kciuka wobec lekkiego oporu badającego itp.

Zaburzenia odruchów – arefleksja pochodzenia psychogennego może stać się diagnostyczną zasadzką w zespole bólu psychogennego, jeśli brak odruchów uzna się za niepodważalny dowód anatomicznego odnerwienia. O psychogennej areflek- sji trzeba myśleć wówczas, gdy stwierdza się ją w zespole innych objawów wskazujących na psychogenne podłoże dolegliwości.

Trzecia operacja kręgosłupa powinna spowodować odpowiednie odbarczenie wszystkich elementów nerwowych i usztywnić chore segmenty. Powinna to być operacja ostatnia.

Szacuje się, że rocznie jest wykonywanych na świecie ok. 200 000 laminektomii. Z liczby tej ok. 10% chorych musi być reoperowanych (wyniki dobre w łaminekto- miach ocenia się na ok. 70%). Warto też dodać, że wśród reoperownych jedynie ok. 22% uzyskuje wyleczenie lub czuje się dobrze. W miarę ponawiania laminektomii odsetek wyników złych zwiększa się do 90 (Wiltse).

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy