Toksoplazmoza węzłowa wiąże się z powiększeniem pojedynczego węzła, kilku lub większości węzłów chłonnych, dostępnych podczas badania przedmiotowego. W części przypadków inwazji ulegają tylko węzły chłonne przed- i zauszne, szyjne lub karkowe, rzadziej – pachowe lub pachwinowe (ryc. 3.44). Niekiedy przy zajęciu węzłów krezki występują bóle brzucha, przypominające zapalenie wyrostka robaczkowego. Powiększeniu węzłów towarzyszą bóle mięśniowe, łatwe męczenie się oraz uczucie postępującego osłabienia, nawracające bóle głowy i zapalenie gardła. W rozpoznaniu różnicowym trzeba uwzględniać mononukleozę zakaźną, zakażenie

Toksoplazmoza uogólniona może wiązać się z inwazją T. gondii do ośrodkowego układu nerwowego rozwija się wówczas obraz encephalitis. Występują bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, oczopląs, apatia i trudności koncentracji, uczucie postępującego osłabienia oraz inne objawy, których ujawnianie się zależy od miejsca rozwoju trofozoitów w mózgu. W części przypadków – dotyczących zwłaszcza niemowląt i dzieci w okresie przedszkolnym – trudno odróżnić tę postać toksoplazmozy nabytej od toksoplazmozy wrodzonej. W innych przypadkach uogólnienia inwazji T. gondii obserwuje się przemijającą wysypkę plamisto-grudkową, śródmiąższowe zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego lub wątroby.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …