Tkanka łączna składa się z fibroblastów, włókien kolagenowych i sprężystych oraz jednorodnej substancji zawierającej obficie mukopoli- sacharydy, zwłaszcza kwas hialuronowy. W chorobach kolagenowych dochodzi do depolimeryzacji kwasu hialuronowego, do obrzęku i do zwyrodnienia włóknikowatego włókien kolagenowych, a w końcu do ich martwicy. Zmianom degeneracyjnym towarzyszą zmiany proliferacyjne fibroblastów i zmiany naczyniowe.

O ile zmiany histopatologiczne w chorobach kolagenowych są poznane stosunkowo dobrze, to etiologia i patogeneza ich jest nadal niejasna. Najbardziej zbliżoną do iprawdy wydaje się teoria, zgodnie z którą poważny udział w powstawaniu chorób kolagenowych przypada alergii, a zwłaszcza autoalergii. Nic nie wiadomo jednak dotychczas, jaki czynnik etiologiczny wyzwala mechanizm tego złożonego, a równocześnie wybiórczego w stosunku do tkanki łącznej, zjawiska autoimmunizacji.

Leczenie poszczególnych chorób kolagenowych omówiono na końcu rozdziału.

– 1. Liszaj rumieniowaty rozsiany (lupus eiythematodes disseminatus) spotyka się w wieku dziecięcym rzadko. Opisywano rodzinne jego występowanie. Dziewczynki chorują prawie dziesięć razy częściej niż chłopcy. Mimo że nazwa sugeruje zmiany chorobowe tylko w obrębie skóry, choroba ta jest typową chorobą układową, obejmującą mięśnie, stawy, serce, nerki i in.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy