Podstawową komórką w zakresie opieki szpitalnej dziecięcej jest oddział dziecięcy zorganizowany w każdym szpitalu powiatowym. Liczy on 3-0—4-0 łóżek i dzieli się zwykle na pododdział niemowlęcy i pododdział dzieci starszych. Ordynatorem oddziału winien być specjalista

II stopnia (wyjątkowo także I stopnia). Niekiedy ordynator oddziału dziecięcego prowadzi także oddział noworodków, rzadziej pododdział dziecięcy w oddziale zakaźnym. Biegunki niemowlęce u dzieci do lat 2 są leczone •— mimo charakteru zakaźnego — w oddziale niemowlęcym w wyodrębnionych salach. Na jednego lekarza winno przypadać około 15 łóżek dziecięcych, a na jedną pielęgniarkę ok. 3 łóżek.

Oddział dziecięcy winien mieć zapewnione wszelkie warunki właściwego leczenia i izolacji dzieci chorych na 1 sali nie powinno być więcej niż 2—4 łóżka. Najlepsze warunki izolacji spełniają oszklone boksy (tzw. boksy melcerowskie). Ponadto konieczne jest urządzenie oddzielnej kuchni dla przyrządzania mieszanek mlecznych, pokoju dla matek karmiących, pokoju zabiegowego itp. oraz połączenia bezpośredniego z werandami lub ogrodem przyszpitalnym.

Dzieci chore zakaźnie są leczone w oddziałach zakaźnych ogólnych lub wyodrębnionych zakaźnych oddziałach dziecięcych.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy