Pierwszy rok życia (wiek podany w miesiącach)

– 4—15 dzień życia 3 miesiąc gruźlicy di-per-te (szczepionka skojarzona)

+ poliomyelitis (szczepionka Salka) szczepienie podstawowe śród- skórne szczepienie podstawowe I podskórne

– 5 miesiąc di-per-te (szczepionka skojarzona) szczepienie podstawowe III

– 6—7 miesiąc ospie szczepienie podstawowe

– 8 miesiąc poliomyelitis szczepienie podstawowe doustne I

– 9 miesiąc poliomyelitis szczepienie podstawowe doustne II

– 1-0—12 miesiąc gruźlicy

Dalsze lala życia

Dalsze lala życia szczepienie podstawowe u dzieci z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej iy2— 2 lat di-per-te (szczepionka szczepienie powtórne skojarzona)

– 2 rok gruźlicy szczepienie powtórne u dzieci z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej

– 4 rok gruźlicy szczepienie powtórne u dzieci z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej

– 5 rok durowi „brzusznemu i durom rzekomym A i B szczepienie jednorazowe

– 6 rok durowi brzusznemu i durom rzekomym A i B szczepienie jednorazowe

– 7 rok ospie, błonicy i tężcowi rewakcynacja (szczepionka skojarzona) doszczepienie gruźlicy szczepienie powtórne u dzieci z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej durowi brzusznemu, durom rzekomym A i B szczepienie jednorazowe

W 12, 15, 18 roku gruźlicy szczepienie powtórne u osób i w wieku poboro z ujemnym wynikiem próby wym tuberkulinowej

Do 6-0 roku życia durowi brzusznemu, szczepienie jednorazowe pow corocznie durom rzekomym A i B tarzane

Terminarz ten stanowi oczywiście tylko pewien schemat poszczególne terminy mogą i muszą ulegać przesunięciom i zmianom w zależności od chorób, jakie dziecko przechodzi, od terminu pierwszego szczepienia itp. Jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola, wszystkie szczepienia przechodzi ono w swoim zakładzie.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy