Formy socjoseksualne współżycia między samcami i samicami można podzielić na cztery podstawowe klasy: promiskuityzm, monogamię, poligamię i poliandrię. Najpowszechniejszą formą stosunków socjoseksual- nych jest promiskuityzm. Występuje on powszechnie wśród zwierząt żyjących samotniczo lub w stadach anonimowych, spotyka się go jednak także u gatunków żyjących w stadach zindywidualizowanych (np. szympansy). Polega on na tym, że każdy osobnik może kopulować z każdym osobnikiem płci przeciwnej, a związek między samcem i samicą nie przekracza czasu trwania konsumacyjnego aktu seksualnego.

Przeciwieństwem promiskuityzmu jest monogamia, polegająca na łączeniu się osobników płci przeciwnej w pary, na okres czasu dłuższy niż konsumacyjny akt seksualny. Pary formują się zwykle na jeden sezon rozrodczy – mówimy wtedy o parach sezonowych. U niektórych gatunków obserwujemy jednak formowanie się par na wiele sezonów rozrodczych, a nawet na całe życie: są to tak zwane pary trwałe, zwane również małżeństwami monogarrucznymi. Po sformowaniu się pary oboje partnerzy kopulują wyłącznie ze sobą. Życie w parach może występować u gatunków samotniczych, wtedy każda para broni wspólnie zajmowanego terytorium (ptaki śpiewające, pielęgnice itp,), może jednak występować także u gatunków stadnych, gdzie szereg pojedynczych par wchodzi w skład stada zindywidualizowanego (kawki, dzikie gęsi, gibony itp.).

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy