Masters i Johnson (1966) podają reakcje macicy na stymulację, jednakże wzór reakcji odnosi się tylko do macicy znajdującej się w przednim lub środkowym położeniu, a nie dotyczy macicy tyłopochylonej lub tyłozgiętej. Na przełomie fazy podniecenia i plateau macica przesuwa się z miednicy mniejszej do miednicy większej (reakcja podniesienia macicy). Uniesienie się macicy sprawia, że szyjka jej wycofuje się ze swej normalnej pozycji styczności z tylną, górną ścianą pochwy, unosi się ku górze, a rozszerzone jej ściany stwarzają efekt „namiotu”. Uniesienie szyjii macicy oraz powiększenie ścian pochwy pociąga za sobą wytworzenie się eliptycznego rozszerzenia pochwy oraz zagłębienia stanowiącego po ejakulacji zbiornik nasienia. W fazie odprężenia macica wraca do poprzedniego położenia w miednicy mniejszej, a szyjka opada ku tylnej icianie pochwy. Całkowity powrót szyjki macicy do uprzedniego położenia trwa około 5-10 minut. Mechanizm podniesienia macicy w odpowiedzi na efektywną stymulację seksualną nie został ostatecznie wy- jaśnony. Być może jest to wynikiem zwiększonego ujemnego ciśnienia brzisznego powodującego „wciąganie” macicy w stronę przepony być może, iż jest to wynikiem ogólnego przekrwienia miednicy oraz związanego z nim przekrwienia więzadeł macicy, co powoduje ich skrócenie i napięcie doprowadzające w efekcie do podniesienia macicy.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …