Mówiąc o negatywnych skutkach obniżania się lub wahania napięcia seksualnego, mam tu na myśli stany będące wynikiem stopniowej desen- sytywizacji1!, wywołanej obojętnością partnera, stymulacją bólową, pojawianiem się konkurencyjnych napięć o charakterze lękowym, wy- n Desensytywizacja – wynik zastosowania odpowiedniej techniki psychokorek- tywnej mającej na celu zmniejszenie u danej osoby reaktywności na określone kategorie bodźców emotogennych. wołanych czy to nieodpowiednią sytuacją zewnętrzną, obawą przed interwencją osób trzecich, brutalnym zachowaniem się partnera, czy to czynnikami wewnętrznymi, jak obawa przed zajściem w dążę, przed chorobą weneryczną, wyrzuty sumienia itp.

– 5. Jak już wspomniano, rozwojowi napięcia seksualnego towarzyszy pobudzenie oraz emocja pozytywna. Fakt powiązania przebiegu aktu seksualno-erotycznego z emocją pozytywną prowadzi do kilku istotnych konsekwencji:

– do tendencji powtarzania manipulacji seksualnych w sposób, w jaki były one dokonywane poprzednio,

– do możliwości wykorzystania sytuacji seksualnej w celach kompensacji różnych trudnych sytuacji życiowych (o czym wspominaliśmy w poprzednim rozdziale),

– do powstania sytuacji konfliktowej w wypadku silnego zadziałania bodźców wywołujących ujemne stany emocjonalne.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …