Stomatologia, jedna z zabiegowych dyscyplin medycznych, stała się nauką rozbudowaną do tego stopnia, że już w ubiegłym stuleciu doszło do jej podziału na cztery części, nazwane wówczas chirurgią dentystyczną, dentystyką zachowawczą, ortodoncją i protetyką dentystyczną.

W miarę postępu wiedzy poszczególne działy poszerzały zakres swej działalności naukowej i leczniczej. Pociągnęło to za sobą zmianę nazw na bardziej odpowiadające współczesnemu ich poziomowi. Stało się to częściowo już w latach trzydziestych obecnego stulecia, a częściowo po II wojnie światowej. Toteż chirurgia i protetyka zostały nazwane stomatologicznymi, podobnie jak dentystyką zachowawcza stomatologią za-chowawczą, a ortodoncja ortopedią szczękową.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy