Kobiety cierpiące na silne bóle podczas miesiączki powinny być na czas jej trwania zupełnie od pracy zwolnione. Bardzo ważne z punktu widzenia praktycznego są stany zdrowienia kobiet pracujących po ciężkich chorobach i zabiegach operacyjnych. I w tych przypadkach należy uwzględniać warunki pracy i rodzaj wykonywanych zajęć. W zasadzie po zabiegach operacyjnych kobieta powinna wstrzymać się od pracy przez okres co najmniej dwóch miesięcy, a w każdym razie nie wykonywać ciężkich zadań fizycznych przez okres kwartału. Ze względu na okres kontroli, jakiej poddawane są przypadki nowotwoiów złośliwych po leczeniu zarówno operacyjnym, jak i energią promienistą, kobiety leczone operacyjnie z powodu nowotwoiów złośliwych narządów rodnych nie mogą pracować przez okres co najmniej pół roku, a w przypadkach zastosowania terapii radem i promieniami Roentgena nawet dłużej (i rok). Terapia energią promienistą w innych przypadkach pociąga za sobą wstrzymanie się od pracy przynajmniej przez dwa miesiące po naświetlaniu.

Szczególnie ważną, z punktu widzenia społecznego, jest sprawa oceny zdolności do pracy w przebiegu zmian zapalnych macicy i jej przydatków. Lekarze pracujący w zakładach fabrycznych powinni bardziej swobodnie traktować sprawy niezdolności zarobkowej kobiet, u których stwierdza się nie wyleczone jeszcze, chociaż nie dające czasowo burzliwych objawów stany zapalne przydatków, tkanki miedniczej itp. – ze względu na możliwość ich zaostrzenia, a tym samym przewleczenia się schorzenia. Ma to wielkie znaczenie wobec, etiologicznego związku, jaki zachodzi w wielu przypadkach między niepłodnością kobiecą a przebytymi zapaleniami przydatków, macicy itp.,

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy