Poli- lub monogamiczność zachowania się mężczyzny (oraz kobiety) zależy od uczuć, jakimi jest on związany z partnerką. W stanie zakochania, kiedy wszystkie myśli i uczucia skierowane są na obiekt miłości, człowiek przejawia tendencje monogamiczne. Gdy uczucia miłości brak, przeważają tendencje poligamiczne.

W miarę narastania uczucia miłości i zainteresowania jej obiektem tendencje poligamiczne do zespolenia seksualnego z innym partnerem maleją. W stanie zakochania istnieją tylko tendencje monogamiczne. Jeśli człowiek kocha miłością erotyczną, to jest wierny spontanicznie. Im silniejsze jest to uczucie, tym większa jest wierność. Wszelkie myśli, uczucia, dążenia, pragnienia i zainteresowania związane są wówczas z obiektem miłości. Wszelkie inne osoby jako partnerzy seksualni mogą w ogóle nie wchodzić w rachubę. W stanie zakochania nie istnieją tendencje do zmiany partnera, nie tylko pod względem seksualnym, ale w ogóle. Zawsze bowiem pragnie się przebywać z osobą będącą obiektem miłości i już sam jej brak powoduje tęsknotę i poczucie osamotnienia. Oczywiście, w odpowiednich warunkach i w razie przedłużającej się nieobecności obiektu miłości osobnik zdolny jest fizjologicznie do podjęcia stosunku z innym partnerem, który jednak nie daje mu zwykle głębszych emocji, a tylko uczucie „fizycznego odprężenia”. W stanie zakochania istnieją więc wyłącznie tendencje monogamiczne (-andryczne) powstałe na tle uczuć.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy