Treść pytania, które zadaje nam lekarz przy różnych okazjach i na które odpowiadamy, zależnie od tego, co chcemy uzyskać: „marne”, „nie najlepsze” lub „mogłoby być lepsze”.

A Marne: odpowiadamy wtedy, kiedy albo chcielibyśmy już pójść ze szpitala lub sanatorium do domu, albo – odwrotnie – nie chcielibyśmy jeszcze iść do domu.

Jeśli mówimy „marne”, ponieważ chcielibyśmy już iść do domu, uzasadniamy to tym, że jedyne, co nam dolega, to widok szpitala. Jeśli mówimy „marne”, ponieważ nie chcemy jeszcze iść do domu, uzasadniamy to tym, że czujemy się gorzej, niż kiedy nas przywieziono do szpitala.

A Nie najlepsze: odpowiadamy wtedy, kiedy na przykład chcemy się poskarżyć na personel lub pacjentów, którzy z nami leżą, licząc, że dzięki temu przeniosą nas do separatki.

A Mogłoby być lepsze: odpowiadamy wtedy, kiedy na przykład zupa na obiad znów była bez smaku, a kluski jak zawsze zimne, lub też kiedy chętnie przenieślibyśmy się na łóżko pod oknem, które się akurat zwolniło, a w załatwienie tych spraw z siostrą oddziałową już nie wierzymy.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy