Rozwój systemu nerwowego jest bardzo szybki przed urodzeniem oraz w pierwszych latach po urodzeniu. Rozwój w okresie płodowym obejmuje zasadniczo wzrost liczby i wielkości komórek nerwowych. Nato miast w okresie po urodzeniu dotyczy on zasadniczo wzrostu niedojrzałych komórek nerwowych, a nie formowania się nowych komórek.

Po urodzeniu mózg dziecka waży przeciętnie 35-0 g i wynosi 25% wagi mózgu dorosłego, w okresie dziewięciu miesięcy życia wzrasta do 5-0°/o, przy końcu drugiego roku życia wynosi 75%, w wieku czterech lat — 8-0%, a w okresie sześciu lat osiąga 9-0% wagi mózgu człowieka dorosłego. Aby wykazać, jak szybko mózg rośnie we wczesnym dzieciństwie w porównaniu z późniejszym okresem, stwierdzono, że po urodzeniu waga mózgu wynosi 1/s wagi całego ciała, w dziesiątym roku 1/3o i w okresie dojrzewania t/4o.

Mimo że tempo wzrostu wielkości mózgu jest bardzo wolne w okresie dojrzewania, ponieważ na początku tego okresu osiąga on prawie wagę mózgu dorosłego, to jednak w tkance mózgowej zachodzi ciągły rozwój, szczególnie w obrębie dróg asocjacyjnych międzymózgowych oraz w kształtowaniu się substancji szarej. Rozwój mózgu nie może być mierzony w pojęciach wielkości lub wagi.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy