Martwica guza rozwija się jednak raczej w przypadkach nagłego skrętu szypuły niż skrętu nawet zupełnego, ale powstającego powoli, gdyż wytwarzają się wtedy zlepy i zrosty między guzem i jego otoczeniem, za pośrednictwem których guz jest zaopatrzony w potrzebną mu ilość krwi. Nagły skręt szypuły nie pozwala natomiast na wytworzenie się zrostów z otoczeniem i pozbawia tym samym guz możności odżywiania się okrężną drogą, a więc za pośrednictwem naczyń krwionośnych zaopatrujących zrosty. W tych przypadkach, jak już wyżej wspomniano, guz może łatwo ulec zakażeniu i zropieniu wskutek przenikania bakterii z sąsiednich pętli jelit.

Samoistne oddzielenie się guza jajnika zdarza się niekiedy wskutek zaniku tej części szypuły, które uległa skrętowi. Mimo to guz może rozwijać się dalej, jeśli wytworzyły się unaczynionc zrosty z otoczeniem. W takich przypadkach łączność guza z częściami rodnymi zatraca się czasem do tego stopnia, że robi on wrażenie guza wychodzącego z innych narządów jamy brzusznej.

Objawy kliniczne skrętu szypuły guza jajnika zależą przede wszystkim od szybkości, z jaką on powstaje. W pewnych przypadkach, zwykle gdy skręt następuje powoli i stopniowo, objawy kliniczne są mało wyraźne i niezbyt charakterystyczne. Polegają one na lekkiej bolesności w miejscu odpowiadającym skrętowi szypuły, nieznacznym podniesieniu się ciepłoty ciała oraz przyspieszeniu tętna. Dokładne spostrzeganie wskazuje jednak, że jeśli skręt trwa już pewien czas, a więc jeśli doszło do zlepowego zapalenia otrzewnej, podniesienie się temperatury ciała do 38,5° nie jest rzadkością.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …