Zapatrywania na rolę nikotyny w życiu płciowym kobiety są dość rozbieżne. O ile jeszcze przed trzydziestu laty badacze niemieccy, z Bardenheuerem na czele, widzieli w niej jedną z ważnych przyczyn zaburzeń miesiączkowych i niepłodności, o tyle doświadczenia i statystyki czasów nowszych ujmują to zagadnienie bardziej optymistycznie.

Pomijając szkodliwość tytoniu w ogólności należy przyjąć, że małe dawki nikotyny nie wywierają na jajniki żadnego wpływu (nawet pośredniego). Duże dawki, podawane wielokrotnie i wiodące do przewlekłego zatrucia, wywierają na gruczoły płciowe kobiety nieznaczny wpływ, którego dowodem są stwierdzane niekiedy na zwierzętach doświadczalnych, poddanych działaniu nikotyny, zmiany zwyradnia- jące jajników. Wykazano również, że pod wpływem dużych dawek tego alkaloidu przychodzi do zaburzeń w procesie dojrzewania tak pęcherzyka Graafa, jak i ciałka żółtego. Cykl miesięczny przebiega wtedy nieprawidłowo, ale po pewnym czasie– mimo dalszego podawania nikotyny – wraca przeważnie do normy.

Zaburzenia wywołane przez przewlekłe zatrucie nikotyną u kobiet są na ogół raczej czynnościowej niż anatomicznej natury i tłumaczą się głównie zmianami zapalnymi macicy i pochwy, występującymi w przebiegu tego zatrucia. Badania, wykonane w 1950 r. w Klinice Ginekologicznej Akademii Medycznej w Krakowie w ramach poradni dla chorób zawodowych, nie potwierdziły opinii tych badaczy niemieckich, którzy upatrywali w działaniu tytoniu na ustrój częstą przyczynę niepłodności. Nawet długoletnia praca w fabrykach tytoniu, połączona ponadto z paleniem papierosów, nie wpływa ujemnie na możliwość zajścia w ciążę. I to mimo bezsprzecznego faktu, że nikotyna powoduje często zaburzenia cyklu miesięcznego, przejawiające się głównie w postaci częstszych i obfitszych miesiączek. Praca w fabrykach tytoniu nie wpływa również ujemnie na zdolność donoszenia ciąży. Kobiety tam zatrudnione nie ronią, jak się zdaje, częściej niż pracownice innych zakładów.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy