Rozróżniamy następujące przemieszczenia macicy:

– a) Przesunięcia (posiliones,ponationes). Mianem tym oznaczamy zmiany, które polegają na przesunięciu całej macicy, bez wybitniejszej zmiany kierunku jej osi, do spojenia łonowego, kości krzyżowej lub do prawej czy lewej ściany miednicy (antepositio vel anteponalio, retropositio vel retroponatio, dexiroposiiio, sinistropositio).

– b)Zgięcia (jlexiones). W tego rodzaju przemieszczeniach oś macicy jest zgięta w okolicy ujścia wewnętrznego kanału szyjki pod innym kątem niż w warunkach prawidłowych.

Nieznaczne zgięcie trzonu macicy ku przodowi (anteflexio) w stosunku do szyjki jest zjawiskiem normalnym. Jeżeli jednak kąt zgięcia będzie mniejszy, a więc trzon macicy bardziej zbliżony do szyjki niż w stanie prawidłowym, mówimy o nadmiernym przodozgięciu macicy (hyperanteflexlo) zgięcie trzonu wobec szyjki ku tyłowi określamy nazwą tylozgięcią (retrojlexio) zgięcie na lewo lub na prawo – mianem sinistro aut dexlrojlexio.

– c)Pochylenia (versiones). W przemieszczeniach tego rodzaju nie ma zgięcia trzonu w stosunku do szyjki, lecz szyjka i trzon leżą na jednej linii, W przodo- pochyleniu (anteoersio) trzon macicy tylko nieznacznie zbliżony jest do pęcherza moczowego, lecz szyjka macicy jest zwrócona do tylnej ściany miednicy. Jest to stan patologiczny, powstający wskutek stwardnienia i utraty elastyczności okolicy cieśni macicy w następstwie procesów zapalnych mięśniówki macicy.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy