Po ejakulaeji, podobnie jak po intromisji, samiec gwałtownie odskakuje od samicy, przez chwilę czyści prącie, potem przez kilka minut pozostaje nieruchomy.

Refrakcję poejakulacyjną podzielić można na dwie fazy: bezwzględną, gdy samiec zupełnie nie interesuje się samicą oraz względną, w czasie której pojawiają się już kontakty węchowo-dotykowe, ale nie występują jeszcze kopulacje w czasie refrakcji bezwzględnej samiec szczur emituje ultradźwięki o częstotliwości 22 kHz (Barfield, Geyer, 1972).

Obserwując szczura w czasie szeregu następujących po sobie serii kopulacyjnych można zauważyć, że po każdej kolejnej ejakulaeji następuje wydłużenie okresu poejakulacyjnego. Natomiast latencja ejakulaeji i liczba intromisji poprzedzających jej wystąpienie początkowo spadają, a potem wzrastają. Kiedy doprowadzano szczura samca do zaspokojenia seksualnego, co następuje zazwyczaj po 4 – 7 seriach kopulacyjnych, przejawiającego się niepodejmowaniem prób kopulacji z samicą, z którą poprzednio kopułowa! w ciągu 30 min, a następnie dopuszczono do niego nową aktywną seksualnie samicę, wówczas samiec taki podejmował kopulację i kopułowa! jeszcze przez kilka serii kopulacyjnych. Zjawisko to nosi nazwę efektu Coolidge’a (Fisher, 1962 Wilson i wsp., 1963).

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …