Leukoaglutyniny polekowe mogą uszkadzać zarówno dojrzałe granulo- cyty we krwi obwodowej, jak i ich niedojrzale prekursory w szpiku (im- munogranulocytopenia po aminofenazonie).

Typ V. Pseudogranulocytopenia wynika z przemieszczenia granulocytów z puli krążącej do puli brzeżnej, przy prawidłowej całkowitej puli granulocytów. Efekt ten powoduje histamina i koloidalne roztwory podawane dożylnie (dekstran, preparaty żelaza itp.).

Przebieg kliniczny. Zależy on od szybkości powstawania i ciężkości gra- nulocytopenii. Objawy kliniczne pojawiają się przy zmniejszeniu liczby granulocytów poniżej 1,0 -109/1 (zwykle do ok. 0,5-109/1), a ciężkie zakażenia u chorych z liczbą granulocytów poniżej 0,2- 1071.

W granulocytopenii o podłożu immunologicznym początek choroby jest zazwyczaj nagły, z dreszczami, gorączką i zapaścią, a w granulocytopenii toksycznej powolny, utajony, W obrazie klinicznym dominują objawy miejscowych lub uogólnionych zakażeń z wysoką gorączką, bólami i owrzodzeniami gardła i błon śluzowych jamy ustnej.

Zakażenia dotyczą najczęściej dróg oddechowych i moczowych. Badania laboratoryjne wykazują leukopenię (często poniżej 1,0- 1071 ze znacznym zmniejszeniem liczby granulocytów obojętnochłonnych (niekiedy do 0) , hipo- lub aplazją szpiku, zwłaszcza układu białokrwinkowego ze względnym wzrostem układu chłonnego oraz niekiedy postaci młodych układu białokrwinkowego (pro- i mielocyty). Rzadziej szpik jest prawidłowy. Czułymi metodami serologicznymi często udaje się wykryć obecność przeciwciał antyleukocytarnych aktywnych w obecności leku.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy