W przypadkach zaniedbanego raka szyjki macicznej nie zawsze da się zastosować jakiekolwiek skuteczne leczenie, jakkolwiek nie można zapominać, że terapia energią promienistą często zdolna jest przyczynić się do poprawy stanu chorobowego i przynosi ulgę w cierpieniach.

W każdym razie nie należy zalecać częściowej operacji w celu usunięcia mas nowotworowych, a więc skrobania macicy i kauteryzacji. Wskazaniem do tych ostatnich zabiegów mogłoby być tylko bardzo obfite krwawienie, które zdarza się rzadko. Trzeba bowiem liczyć się z tym, iż po kauteryzacji przychodzi do gnicia obumarłych tkanek. Dlatego w przypadkach dużego krwawienia z owrzodzenia rakowego lepiej jest stosować zmywania jakimikolwiek rozczynami chemicznymi, mającymi zdolność powstrzymywania upływu krwi (np.i% roztworem formaliny). Rozczyny takie winny oddziaływać na szyjkę macicy przynajmniej przez kilka minut.

Unikanie usuwania mas nowotworowych za pomocą ostrej łyżeczki tłumaczy się spostrzeganym często po skrobaniu macicy uczynnianiem się nowotworu i szybkim występowaniem przerzutów raka. Z tych samych względów i inne rękoczyny, przedsiębrane np. w celach rozpoznawczych (wycinek podejrzanej tkanki w celu zbadania histologicznego), winny być dokonywane bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia (przed zabiegiem operacyjnym lub zastosowaniem energii promienistej).

Bezcelowość i szkodliwość niedoszczętnych zabiegów operacyjnych jest tu oczywista. Bardzo szybko przychodzi po nich do pogorszenia się stanu chorobowego i do przerzutów, jeśli nawet zagojenie samej rany operacyjnej nastąpi bez powikłań.

Jeśli jednak przestrzykiwaniem pochwy rozczynami działającymi jako anti- stiptica i tamponadą pochwy nie da się zatamować krwotoku z owrzodzenia rakowego, użycie ostrej łyżeczki staje się konieczne.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy