Młody wiek sprawców zgwałceń jest łatwy do wytłumaczenia pod względem biologicznym (większa siła witalna, wzmożona energia seksualna itp.). Nie jest to jednak zupełnie proste z punktu widzenia sytuacji obyczajowej. Młodociani, w warunkach obecnej liberalnej obyczajowości seksualnej, mają na ogół duże możliwości rozładowania swojej energii seksualnej bez uciekania się do gwałtu, a ograniczony w tym względzie dostęp do kobiet mają raczej ludzie starsi. Toteż nie względy biologiczne decydują o ogromnej przewadze młodocianych wśród gwałcicieli, lecz inne momenty, natury socjologicznej, kulturowej, o których będzie niebawem mowa.

Przynależność społeczna i wykształcenie sprawców. Dane o przynależności społecznej (o pochodzeniu społecznym) sprawców są szczupłe i niemiarodajne. Według niektórych tabel, 80% sprawców to robotnicy, według innych 61% stanowią robotnicy, 31,7% – chłopi (Filar). Dane za lata 1970 i 1971 wykazują, że w 1970 r. na 1520 sprawców zgwałceń było 440 nigdzie nie pracujących, a w 1971 r. na 2084 sprawców było 573 nie pracujących, co zresztą pozostaje częściowo w związku z ich młodym wiekiem. Duży odsetek nie pracujących wskazuje, że sprawcami są młodociani uchylający się od pracy, uprawiający pasożytniczy tryb życia.

Dane o wykształceniu są nieco obfitsze. W 1971 r. na 1520 osób podejrzanych o zgwałcenie było osób z pełnym lub niepełnym wykształceniem: podstawowym – 1164, zawodowym – 265, ze średnim – 84, z wyższym – 3. W roku 1971 na 2084 osób liczby te stanowią odpowiednio: 1471, 381, 85 i 7. To są dane globalne. Z innych materiałów (Leszczyński, 1973) wynika, że 44.4% nie ukończyło nawet szkoły podstawo- wej, z badań Bereźnickiego (300 osób) wynika, że 21D/o sprawców nie miało wykształcenia podstawowego.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy