Do przerostu trzonu macicy dochodzi, podobnie jak w innych miejscach ustroju, w przypadkach gdy mięsień macicy stara się pokonać jakąś przeszkodę. Stanowić ją może zwężenie szyjki macicznej, nagromadzenie się krwi w macicy lub w pochwie (krwiaki), rozwój mięśniaków lub mięsaków, które skurcze trzonu starają się wypchnąć z jamy macicy do szyjki itp. Taki sam wpływ wywierają niekiedy mięśniaki śródśclenne lub rak trzonu, w których przebiegu przychodzi do znacznego zgrubienia całej ściany narządu.

Niezależnie od wyżej wspomnianych spraw chorobowych spotykamy dość często powiększenie macicy w przebiegu tzw. krwotocznej metropatii. Schorzenie to, znane już i wyodrębnione od dziesiątków lat, określane było dawniej rozmaitymi nazwami, które nasuwały przypuszczenie, że mamy tu do czynienia z procesem zapalnym (endometritis kaemorrhagica, metritis chronica} endometritis fungosa vel polyposa, metritis idiopathica, endometritis hyperplastica glandularis, hyperplasia glandularis endometrii), jakkolwiek źródła zapalenia w przypadkach tych stwierdzić się nie dało. Dopiero w pierwszych dwóch dziesiątkach lat ubiegłego stulecia ustalono z całą stanowczością, że przerost błony śluzowej i zgrubienie mięśniówki trzonu macicy, spotykane w przypadkach metropatii, pozostaje zawsze w ścisłym związku ze zmianami jajników, w których nie stwierdzamy świeżego ciałka żółtego, lecz jeden lub więcej dojrzewających pęcherzyków Graafa, tworzących małe torbielki. Nazwa metropathia kaemorrhagica, zaproponowana przez Schrodera na oznaczenie tego schorzenia, wydaje się o tyle szczęśliwie dobrana, że–nie uznając zapalnej jego etiologii – umożliwia dodatkowe określenie objawów i znamiennych cech cierpienia przez dodanie do niej odpowiedniego przymiotnika (metropathia iuvenilis, metropathia climacterica).

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy