Nie ma zgodności poglądów odnośnie do przeciwwskazań w stosowaniu LBA w narkozie halotanowej, eterowej lub chloroformowej. Z jednej strony leki te mogą okazać się bardzo skuteczne w zwalczaniu niemiarowości występujących w związku ze stosowaniem narkotyków chirurgicznych, a zwłaszcza zapobiegać występowaniu migotania komór (p. rozdz. 20 oraz str. 166). Z drugiej jednak strony stosowanie dożylne LBA, zwłaszcza pro- pranololu, może sprowadzić ciężkie powikłania w postaci ostrej hipoten- sji, objawów niedomogi serca i stanów zatrzymania krążenia, prowadzących do śmierci klinicznej (rozdz. 15).

Przeciwwskazaniem do stosowania LBA jest niewyrównana cukrzyca z kwasicą metaboliczną. Blokada receptorów J3 może nasilić i przedłużyć hipoglikemię.

Opisano hipoglikemię u chorych leczonych insuliną, którzy otrzymywali propranolol [11, 555, 833] oraz u chorych otrzymujących tylko propranolol [533], Hipoglikemizujące działanie insuliny nie różni się przed i po podaniu propranololu, lecz powrót stężenia glukozy do normy jest przedłużony ze względu na zakłócenie mechanizmów regulacyjnych ustroju przez LBA [11], Mechanizm nasilania hipoglikemii poinsulinowej u ludzi pod wpływem propranololu nie jest wyjaśniony [240], Wyniki wielu badań klinicznych zgodnie potwierdzają, że groźba hipoglikemii po LBA jest znacznie mniejsza w przypadku, gdy są to LBA kardiowybiórcze lub gdy wykazują wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną [237, 269, 277, 457], LBA kardiowybiórcze oraz LBA mające wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną wykazują mniejsze działanie metaboliczne i mniejszą zdolność wywoływania przełomów nadciśnieniowych w czasie epizodów hipoglikemicznych.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy