Z chwilą wyosobnienia z moczu i krwi kobiet ciężarnych tzw. prolanów, które okazały się pod względem biologicznym identyczne z hormonami gonadotropowymi przysadki mózgowej, i z chwilą stwierdzenia, że prolany pojawiają się w płynach ustroju w znacznej ilości tylko u kobiet ciężarnych (których przysadka mózgowca przestaje właściwie wytwarzać gonadotrofiny wpływające na czynność hormonalną jajników), a poza ciążą zwykłymi metodami wykryć ich nie można, stworzono podstawy pod odczyn Aschheima i Zondeka, stosowaną dziś powszechnie próbę rozpoznawania wczesnej ciąży.

Próba Aschheima i Zondeka polega na zastosowaniu w praktyce spostrzeżenia, że gonadotrofiny łożyskowe (prolany) wywołują w jajnikach niedojrzałych samic gryzoni (myszy, szczury, króliki itd.) charakterystyczne zmiany, określane mianem I, II i III odczynu przedniego płata przysadki mózgowej. Odczyn pierwszy polega na występowaniu w jajnikach niedojrzałych płciowo zwierząt doświadczalnych, którym wstrzykiwano przez pewien czas (72 godzin) mocz kobiet ciężarnych, zawierający bardzo duże ilości prolanów, dojrzewających pęcherzyków Graafa. Odczyn II, który jest bezsprzecznie skutkiem oddziaływania nazbyt dużych ilości hormonów gonadotropowych, polega na wylewach krwi do dojrzałych pęcherzyków Graafa, a odczyn III – na występowaniu w jajnikach ich ciałek żółtych, zawierających wewnątrz jajo (corpora lutea alretica)

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy