Postulat pedagogizacji obejmuje zresztą nie tylko wcześniej wspomniane gałęzie nauk obejmuje on także, a może i przede wszystkim, całą politykę społeczną, w tym kulturalną, płacową, mieszkaniową itd., za którą odpowiedzialni ludzie muszą być świadomi często nie przewidzianych skutków wychowawczych swoich decyzji ekonomicznych czy organizacyjnych, pozornie nader odległych od wychowania, zwłaszcza od wychowania seksualnego. Tak np. lekkomyślne wprowadzanie i upowszechnianie filmów propagujących niepożądane, niehumanistyczne postawy wobec życia płciowego, szerzących immoralizm seksualny może, co prawda, przyczynić się do wykonywania planów finansowych przez kina, bardzo jednak utrudnia wykonanie- planu wychowawczego przez wychowawcę. Podobnie właściwie lub wadliwie ustalana polityka płac i dodatków rodzinnych może ludzi zachęcać do wydawania na świat dzieci lub powściągać ich od tego, może być czynnikiem ułatwiającym lub utrudniającym życie młodym małżeństwom, które nieraz pod naporem trudności materialnych przeżywają pierwsze głębokie, niebezpieczne kryzysy.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy