Do jej zadań należy opieka nad zdrowiem kobiet, zwłaszcza kobiet ciężarnych, profilaktyka w zakresie ginekologii i akcja świadomego macierzyństwa, a także działalność oświatowo-sanitarna. Poradnie K są zorganizowane na zasadach rejonizacji. Na terenie wsi podobną rolę pełnią poradnie dla kobiet ciężarnych prowadzone przez położne.

Opieka nad kobietą ciężarną polega na comiesięcznym badaniu kontrolnym wraz z potrzebnymi badaniami laboratoryjnymi i w razie potrzeby na odpowiednim leczeniu. Ponadto udziela się ciężarnej potrzebnych rad, zaleca odpowiedni tryb życia i przepisuje witaminy, leki wzmacniające itp. Lekarz poradni K ustala także, czy poród może odbyć się w domu, czy z uwagi na możliwość powikłań winien odbyć się w szpitalu. Matka w okresie połogu, nawet po zwolnieniu ze szpitala, ma zapewnioną opiekę położnej, która odwiedza ją w domu, kąpie noworodka, udziela praktycznych rad, a następnie poleca korzystać z poradni dla dzieci zdrowych. Przy poradniach K zorganizowane są tzw. „szkoły matek”. Ich zadaniem jest przez pogadanki, ćwiczenia praktyczne, ulotki itd. nauczyć pielęgnowania i żywienia noworodka i niemowlęcia oraz przyswoić matkom najważniejsze wiadomości z higieny ogólnej.

Do zadań poradni K należy także zapobieganie ciąży niepożądanej i ewentualne kierowanie na zabieg przerwania ciąży. Założeniem tej akcji jest między innymi zapewnienie urodzonemu dziecku odpowiednich warunków rozwojowych, co jest niekiedy niemożliwe np. w rodzinach wielodzietnych.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy