Poradnia dziecięca stanowi podstawową komórkę opieki zdrowotnej nad dzieckiem do 14 r. życia. Dominującą cechą jej działalności jest profilaktyka i na jej rozbudowę i poziom kładzie się główny nacisk. Z tej przyczyny działalność poradni dziecięcej jest ściśle zrejonizowana. Przy pełnej obsadzie personelu (tj. 1 lekarz, 3 pielęgniarki i 1 rejestratorka) rejon winien obejmować około 2 tysięcy dzieci (ok. 6 tys. mieszkańców), ażeby należycie wypełniać swe obowiązki. W skład poradni dziecięcej wchodzi poradnia D i Di. Do poradni D należy opieka nad dzieckiem zdrowym (tylko do 7 r. życia), poradnia Di zajmuje się leczeniem dzieci chorych. Podział ten iest jednak tylko podziałem formalnym, organiza-cyjnym, gdyż zasadniczo ten sam personel i w tym samym budynku sprawuje obydwie działalności.

Poradnia D. W zakres jej działalności wchodzi udzielanie wskazówek w sprawie prawidłowego żywienia i pielęgnacji niemowlęcia, czuwanie nad pra widłowym rozwojem dziecka, zapobieganie i leczenie krzywicy, szczepienia zapobiegawcze i oświata sanitarna wśród matek. Cała ta obszerna działalność odbywa się głównie podczas systematycznych wizyt matki z dzieckiem w poradni. Personel poradni nie poprzestaje jednak tylko na biernym oczekiwaniu na odwiedziny matek w poradni, lecz w miarę potrzeby odwiedza je w domu. Pierwsze obowiązkowe odwiedziny pielęgniarki w domu niemowlęcia mają miejsce natychmiast po otrzymaniu adresów nowo narodzonych dzieci z oddziałów położniczych lub od położnych. Podczas odwiedzin pielęgniarka kontroluje stan zdrowia niemowlęcia, stan sanitarny otoczenia, udziela praktycznych rad i wskazówek pielęgnacyjnych ewentualnie sama pomaga w pielęgnacji, zachęca matkę do udania się w krótkim czasie z dzieckiem do badania do poradni D. To „ściągnięcie” dziecka do poradni w pierwszym miesiącu życia jest bardzo ważnym zadaniem personelu poradni. W razie potrzeby lekarz także przeprowadza odwiedziny domowe. Odwiedziny domowe mają i tę dobrą stronę, że pozwalają poznać środowisko i warunki życiowe dziecka.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy