Poradnia dla dzieci chorych, czyli poradnia D*, jest tylko jednym z działów podstawowej poradni dziecięcej. Opieka nad dzieckiem chorym. obejmuje wszystkie dzieci do lat 14, w tym również dzieci ze żłobków, przedszkoli1 i szkół. Lekarz przyjmuje chore dzieci w przychodni lub odwiedza je w domu. Istnieje tendencja, by wszystkie dzieci gorączkujące i podejrzane o choroby zakaźne odwiedzał lekarz w domu. Odpowiednie przepisy wydaje się w miarę możliwości stosownie do warunków miejscowych.

W celu przeciwdziałania możliwości zakażania dzieci w poczekalni przez dziecko chore na chorobę zakaźną istnieje w poradni tzw. filtr. Jest to stanowisko pielęgniarki w pobliżu wejścia do poradni. Na podstawie rozmowy z matką i obejrzenia dziecka, ewentualnie zmierzenia gorączki — pielęgniarka w filtrze orientuje się, czy dziecko jest chore zakaźnie i w razie podejrzenia choroby zakaźnej kieruje matkę z dzieckiem nie do poczekalni ogólnej, lecz do boksów izolacyjnych.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy