Amiodaron [26] wywołuje wzrost stężenia naparstnicy w surowicy krwi o 70% podobne, choć mniej nasilone działanie, wywiera nifedypina (wzrost o 45%) [2], Kliniczne znaczenie tych interakcji wymaga dalszych badań. ,

Sympatomimetyki, podobnie jak glikozydy nasercowe, zwiększają kur- czliwość mięśnia sercowego i automatyzm pozazatokowy, zwłaszcza w obrębie włókien komórek mięśniowych przewodzących serca (Purkinjego), różnią się natomiast działaniem na układ przewodzący i węzeł zatokowy. Skojarzone działanie tych leków usposabia zatem do komorowych zaburzeń rytmu z nadpobudliwości, zwłaszcza u chorych z chorobą wieńcową, z zaburzeniami elektrolitowymi i kwasicą.

Odrębnym i klinicznie ważnym problemem jest szczególny rodzaj interakcji, w której leki nie wpływają bezpośrednio na stężenie glikozydów naparstnicy w surowicy krwi, zmieniają natomiast warunki ogólno- ustrojowe. Przykładowo: rezerpina zmniejsza zasoby amin katecholowych w mięśniu sercowym i na tej drodze pogłębia ponaparstnicowe zaburzenia rytmu. Leki blokujące receptory [5-adrenergiczne i błokery kanału wapniowego hamują działanie inotropowe glikozydów naparstnicy przez zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego,

Przy utrzymującej się nadal polipragmazji warto na koniec zacytować zdanie Morella i Melmona [16]: ,,Interakcja między lekami nie jest sama w sobie groźna dla pacjenta to ignorancja lekarza bądź przez brak wiedzy o interakcji lub niedostatki w spostrzeganiu pacjenta i właściwej interpretacji nowych zjawisk są prawdziwym niebezpieczeństwem”.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy