Podział raka szyjki macicznej na cztery kolejne stadia na podstawie wyżej opisanych danych anatomicznych zaproponowany został w r. 1929 przez Wydział Higieny Ligi Narodów w celach głównie praktycznych, a więc w pierwszym rzędzie celem doboru przypadków raka części pochwowej nadających się do operacji lub innych sposobów leczenia. Poszczególni badacze proponowali pewne poprawki w tym podziale, ponieważ jednak nie przynosiły one istotnych zmian, został on powszechnie uznany.

Wobec stopniowego rozprzestrzeniania się raka szyjki macicznej, niektóre i to najwcześniejsze objawy tego schorzenia uzależnione będą od pierwotnego ogniska jego powstania, inne, późniejsze, od przeniesienia się sprawy nowotworowej na otoczenie części pochwowej i od powstania przerzutów.

Z wczesnych objawów raka szyjki macicznej na pierwszym miejscu trzeba wymienić nieregularne krwawienia, które występują często po spólkowaniu, po badaniu przez pochwę, po przeplukiwaniach pochwy, a niekiedy tównież przy oddawaniu stolca i po wysiłkach fizycznych. Ilość straconej krwi bywa zrazu niewielka, a że w tym okresie nie występują żadne inne dolegliwości, kobiety, zwłaszcza \ bliskie przekwitania, nie przypisują im większego znaczenia, uważając zwykle nieregularne krwawienia za zwiastuna zbliżającego się okresu przejściowego (climax).

Wystąpienie krwawienia zasługującego w pełni na miano metwrrkagia jest dowodem, że powierzchowne naczynia krwionośne, które zaopatrują tkankę rakowatą, uległy uszkodzeniu wskutek martwicy. Krwawienia, jak powiedziano, mają zwykle charakter urazowy.

Równie częstym objawem wczesnym, występującym niekiedy nawet przed krwawieniami, są upławy. Zazwyczaj nie są one gęste i nie mają zrazu woni. Barwa ich bywa żółtawa lub brunatna. I one są dowodem zmian nekrotycznych, jakie zachodzą w tkankach części pochwowej pod wpływem raka. W przypadkach raka egzofitycznego są one dość obfite. Oba te objawy, tj. krwawienia i upławy, zwykle występują obok siebie.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy